فوتبــال 11

سه شنبه، 10 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازی
33
مالکیت ٪
67
6.89
نمره
6.59
15
شوت
8
9
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
2
9
شوت داخل محوطه
4
6
شوت خارج محوطه
4
3
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
5
286
تعداد پاس
605
218
پاس صحیح
540
76
دقت پاس ٪
89
7
سانتر
3
9
کرنر
3
15
ضربه ایستگاهی
16
10
پرتاب اوت
17
17
خطا
15
1
آفساید
0
3
کارت زرد
4
63
دوئل موفق
53
16
نبرد هوایی موفق
12
33
مالکیت ٪
67
6
شوت
2
3
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
2
3
شوت داخل محوطه
1
3
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
152
تعداد پاس
315
117
پاس صحیح
285
77
دقت پاس ٪
90
3
سانتر
0
3
کرنر
1
6
ضربه ایستگاهی
10
4
پرتاب اوت
9
1
آفساید
0
1
کارت زرد
2
35
دوئل موفق
27
10
نبرد هوایی موفق
6
33
مالکیت ٪
67
9
شوت
6
6
شوت در چارچوب
3
1
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
2
134
تعداد پاس
290
101
پاس صحیح
255
75
دقت پاس ٪
88
4
سانتر
3
6
کرنر
2
9
ضربه ایستگاهی
6
6
پرتاب اوت
8
2
کارت زرد
2
28
دوئل موفق
26
6
نبرد هوایی موفق
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11