فوتبــال 11

چهارشنبه، 16 فروردین 1402 ساعت ۰۴:۰۰
 
آمار بازی
46
مالکیت ٪
54
18
شوت
16
6
شوت در چارچوب
6
9
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
6
15
شوت داخل محوطه
9
3
شوت خارج محوطه
7
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
6
مهار دروازه بان
4
302
تعداد پاس
359
138
پاس صحیح
211
46
دقت پاس ٪
59
23
سانتر
19
9
کرنر
5
21
خطا
10
1
آفساید
0
4
کارت زرد
1
61
دوئل موفق
72
13
نبرد هوایی موفق
19
45
مالکیت ٪
55
3
شوت
1
1
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
1
111
تعداد پاس
147
53
پاس صحیح
94
48
دقت پاس ٪
64
11
سانتر
6
4
کرنر
1
1
آفساید
0
2
کارت زرد
0
28
دوئل موفق
24
5
نبرد هوایی موفق
8
51
مالکیت ٪
49
9
شوت
7
3
شوت در چارچوب
5
5
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
5
مهار دروازه بان
2
125
تعداد پاس
125
55
پاس صحیح
64
44
دقت پاس ٪
51
10
سانتر
8
3
کرنر
3
1
کارت زرد
1
24
دوئل موفق
31
6
نبرد هوایی موفق
7
45
مالکیت ٪
55
3
شوت
2
2
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
2
3
شوت داخل محوطه
1
0
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
29
تعداد پاس
36
14
پاس صحیح
22
48
دقت پاس ٪
61
1
سانتر
0
1
کرنر
0
4
دوئل موفق
4
2
نبرد هوایی موفق
1
40
مالکیت ٪
60
3
شوت
6
1
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
3
3
شوت داخل محوطه
2
0
شوت خارج محوطه
4
1
مهار دروازه بان
1
37
تعداد پاس
51
16
پاس صحیح
31
43
دقت پاس ٪
61
1
سانتر
5
1
کرنر
1
1
کارت زرد
0
5
دوئل موفق
13
0
نبرد هوایی موفق
3
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11