فوتبــال 11

شنبه، 17 دی 1401 ساعت ۱۶:۰۰
 
آمار بازی
72
مالکیت ٪
28
7.04
نمره
6.45
18
شوت
3
1
شوت در چارچوب
1
8
شوت خارج چارچوب
1
9
شوت بلاک شده
1
8
شوت داخل محوطه
2
10
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
678
تعداد پاس
266
605
پاس صحیح
178
89
دقت پاس ٪
67
32
سانتر
10
9
کرنر
3
17
پرتاب اوت
17
9
خطا
11
1
آفساید
2
1
کارت زرد
1
34
دوئل موفق
43
5
نبرد هوایی موفق
15
71
مالکیت ٪
29
6
شوت
1
0
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
0
3
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
1
3
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
330
تعداد پاس
134
295
پاس صحیح
87
89
دقت پاس ٪
65
21
سانتر
6
7
کرنر
2
20
دوئل موفق
19
4
نبرد هوایی موفق
8
73
مالکیت ٪
27
12
شوت
2
1
شوت در چارچوب
0
5
شوت خارج چارچوب
1
6
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
1
7
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
348
تعداد پاس
132
310
پاس صحیح
91
89
دقت پاس ٪
69
11
سانتر
4
2
کرنر
1
1
آفساید
2
1
کارت زرد
1
14
دوئل موفق
24
1
نبرد هوایی موفق
7
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11