فوتبــال 11

چهارشنبه، 25 آبان 1401 ساعت ۲۰:۳۰
 

گل (5-0)، دقیقه 76، Patrizio Stronati، جمهوری چک

گل (4-0)، دقیقه 42، واسلاو چرنی، جمهوری چک

گل (3-0)، دقیقه 23، Mojmir Chytil، جمهوری چک

گل (2-0)، دقیقه 18، Mojmir Chytil، جمهوری چک

گل (1-0)، دقیقه 13، Mojmir Chytil، جمهوری چک

loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11