فوتبــال 11

پنجشنبه، 12 آبان 1401 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
42
16
شوت
13
7
شوت در چارچوب
3
6
شوت خارج چارچوب
6
3
شوت بلاک شده
4
10
شوت داخل محوطه
6
6
شوت خارج محوطه
7
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
3
مهار دروازه بان
4
514
تعداد پاس
384
439
پاس صحیح
317
85
دقت پاس ٪
83
26
سانتر
15
12
کرنر
7
10
خطا
11
7
آفساید
3
1
کارت زرد
1
39
دوئل موفق
33
9
نبرد هوایی موفق
9
55
مالکیت ٪
45
7
شوت
4
3
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
1
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
234
تعداد پاس
190
196
پاس صحیح
154
84
دقت پاس ٪
81
7
سانتر
9
4
کرنر
5
2
آفساید
2
1
کارت زرد
1
21
دوئل موفق
20
7
نبرد هوایی موفق
5
60
مالکیت ٪
40
9
شوت
9
4
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
5
2
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
3
4
شوت خارج محوطه
6
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
3
280
تعداد پاس
194
243
پاس صحیح
163
87
دقت پاس ٪
84
19
سانتر
6
8
کرنر
2
5
آفساید
1
18
دوئل موفق
13
2
نبرد هوایی موفق
4
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11