فوتبــال 11

شنبه، 01 بهمن 1401 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازی
68
مالکیت ٪
32
6.66
نمره
6.99
7
شوت
8
0
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
3
3
شوت بلاک شده
3
2
شوت داخل محوطه
4
5
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
631
تعداد پاس
296
539
پاس صحیح
202
85
دقت پاس ٪
68
25
سانتر
12
2
کرنر
2
14
خطا
13
1
کارت زرد
2
44
دوئل موفق
47
13
نبرد هوایی موفق
11
67
مالکیت ٪
33
2
شوت
4
2
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
3
1
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
328
تعداد پاس
162
281
پاس صحیح
112
86
دقت پاس ٪
69
7
سانتر
6
1
کرنر
1
1
کارت زرد
1
18
دوئل موفق
23
7
نبرد هوایی موفق
5
70
مالکیت ٪
30
5
شوت
4
0
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
1
1
شوت داخل محوطه
1
4
شوت خارج محوطه
3
1
مهار دروازه بان
0
303
تعداد پاس
134
258
پاس صحیح
90
85
دقت پاس ٪
67
18
سانتر
6
1
کرنر
1
0
کارت زرد
1
26
دوئل موفق
24
6
نبرد هوایی موفق
6
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11