فوتبــال 11

یکشنبه، 20 آذر 1401 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازی
54
مالکیت ٪
46
11
شوت
18
4
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
8
4
شوت بلاک شده
8
6
شوت داخل محوطه
8
5
شوت خارج محوطه
10
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
2
417
تعداد پاس
355
328
پاس صحیح
275
79
دقت پاس ٪
77
17
سانتر
24
7
کرنر
3
12
خطا
12
2
آفساید
6
3
کارت زرد
2
47
دوئل موفق
36
13
نبرد هوایی موفق
10
57
مالکیت ٪
43
8
شوت
4
2
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
225
تعداد پاس
176
184
پاس صحیح
133
82
دقت پاس ٪
76
12
سانتر
5
4
کرنر
0
1
آفساید
4
0
کارت زرد
1
24
دوئل موفق
13
5
نبرد هوایی موفق
4
50
مالکیت ٪
50
3
شوت
14
2
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
7
0
شوت بلاک شده
6
2
شوت داخل محوطه
6
1
شوت خارج محوطه
8
1
مهار دروازه بان
1
192
تعداد پاس
179
144
پاس صحیح
142
75
دقت پاس ٪
79
5
سانتر
19
3
کرنر
3
1
آفساید
2
3
کارت زرد
1
23
دوئل موفق
23
8
نبرد هوایی موفق
6
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11