فوتبــال 11

شنبه، 21 آبان 1401 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازی
43
مالکیت ٪
57
11
شوت
17
5
شوت در چارچوب
8
3
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
5
6
شوت داخل محوطه
10
5
شوت خارج محوطه
7
2
ایجاد موقعیت خطرناک
4
6
مهار دروازه بان
2
313
تعداد پاس
403
242
پاس صحیح
335
77
دقت پاس ٪
83
21
سانتر
25
1
کرنر
4
17
خطا
15
0
آفساید
1
4
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
46
دوئل موفق
42
17
نبرد هوایی موفق
14
45
مالکیت ٪
55
3
شوت
7
1
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
4
0
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
180
تعداد پاس
213
146
پاس صحیح
177
81
دقت پاس ٪
83
13
سانتر
13
0
کرنر
2
0
آفساید
1
0
کارت زرد
2
27
دوئل موفق
19
9
نبرد هوایی موفق
7
41
مالکیت ٪
59
8
شوت
10
4
شوت در چارچوب
6
2
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
3
3
شوت داخل محوطه
6
5
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
3
5
مهار دروازه بان
2
133
تعداد پاس
190
96
پاس صحیح
158
72
دقت پاس ٪
83
8
سانتر
12
1
کرنر
2
4
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
19
دوئل موفق
23
8
نبرد هوایی موفق
7
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11