فوتبــال 11

شنبه، 21 آبان 1401 ساعت ۱۸:۴۵
 
 
آمار بازی
59
مالکیت ٪
41
8
شوت
12
1
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
7
6
شوت بلاک شده
5
4
شوت داخل محوطه
5
4
شوت خارج محوطه
7
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
1
487
تعداد پاس
330
366
پاس صحیح
224
75
دقت پاس ٪
68
16
سانتر
18
6
کرنر
4
14
خطا
22
2
آفساید
2
2
کارت زرد
4
54
دوئل موفق
53
18
نبرد هوایی موفق
15
65
مالکیت ٪
35
3
شوت
3
1
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
1
1
شوت داخل محوطه
2
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
266
تعداد پاس
145
201
پاس صحیح
94
76
دقت پاس ٪
65
9
سانتر
7
5
کرنر
1
1
آفساید
1
0
کارت زرد
1
32
دوئل موفق
27
13
نبرد هوایی موفق
8
53
مالکیت ٪
47
5
شوت
9
0
شوت خارج چارچوب
5
5
شوت بلاک شده
4
3
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
6
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
221
تعداد پاس
185
165
پاس صحیح
130
75
دقت پاس ٪
70
7
سانتر
11
1
کرنر
3
1
آفساید
1
2
کارت زرد
3
22
دوئل موفق
26
5
نبرد هوایی موفق
7
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11