فوتبــال 11

شنبه، 21 آبان 1401 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار و ارقام
در 5 بازی قبلی خارج از خانه رجینا در سری بی کمتر از 2.5 گل زده شده است.
ونتزیا در 5 بازی از 6 بازی قبلی خانگی خود در سری بی شکست خورده است.
در 3 بازی قبلی ونتزیا در سری بی کمتر از 2.5 گل زده شده است.
ونتزیا در 5 بازی از 6 بازی قبلی خانگی خود در سری بی حداقل 2 گل خورده است.
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11