فوتبــال 11

شنبه، 14 آبان 1401 ساعت ۱۸:۴۵
 
آمار و ارقام
فروزینونه در 5 بازی قبلی خانگی خود در سری بی موفق به کلین شیت شده است.
فروزینونه در 5 بازی قبلی خانگی خود در سری بی پیروز شده است.
پروجا در 5 بازی از 6 بازی قبلی خود در سری بی در هر دو نیمه شکست خورده است.
در 4 بازی قبلی خانگی فروزینونه در سری بی کمتر از 2.5 گل زده شده است.
پروجا در 5 بازی از 6 بازی قبلی خود در سری بی شکست خورده است.
پروجا در 3 بازی قبلی خود در سری بی حداقل 2 گل خورده است.
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11