فوتبــال 11

یکشنبه، 06 شهریور 1401 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار و ارقام
در 4 بازی قبلی پیزا در سری بی بیش از 2.5 گل زده شده است.
پیزا در 4 بازی قبلی خود در سری بی حداقل 2 گل خورده است.
پیزا در 3 بازی قبلی خود در سری بی حداقل 2 گل زده است.
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11