فوتبــال 11

چهارشنبه، 14 دی 1401 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار و ارقام
ناپولی در 11 بازی قبلی خود در سری آ پیروز شده است.
در 19 بازی از 22 بازی قبلی اینتر در سری آ بیش از 2.5 گل زده شده است.
اینتر در 6 بازی از 7 بازی قبلی خود در سری آ پیروز شده است.
ناپولی در 8 بازی از 9 بازی قبلی خود در سری آ حداقل 2 گل زده است.
در 6 بازی از 7 بازی قبلی اینتر مقابل ناپولی کمتر از 2.5 گل زده شده است.
اینتر در 3 بازی قبلی خانگی خود مقابل ناپولی پیروز شده است.
اینتر در 6 بازی از 7 بازی قبلی خود در سری آ حداقل 2 گل زده است.
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11