فوتبــال 11

شنبه، 07 آبان 1401 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازی
36
مالکیت ٪
64
6.5
نمره
6.91
5
شوت
13
0
شوت در چارچوب
5
4
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
4
2
شوت داخل محوطه
7
3
شوت خارج محوطه
6
4
مهار دروازه بان
0
301
تعداد پاس
547
207
پاس صحیح
452
69
دقت پاس ٪
83
17
سانتر
25
7
کرنر
7
19
پرتاب اوت
25
16
خطا
13
2
آفساید
0
3
کارت زرد
5
53
دوئل موفق
52
21
نبرد هوایی موفق
17
35
مالکیت ٪
65
0
شوت
6
0
شوت در چارچوب
2
0
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
2
0
شوت داخل محوطه
2
0
شوت خارج محوطه
4
2
مهار دروازه بان
0
147
تعداد پاس
284
106
پاس صحیح
244
72
دقت پاس ٪
86
8
سانتر
14
3
کرنر
5
1
آفساید
0
0
کارت زرد
4
24
دوئل موفق
24
9
نبرد هوایی موفق
7
38
مالکیت ٪
62
5
شوت
7
0
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
2
2
مهار دروازه بان
0
154
تعداد پاس
263
101
پاس صحیح
208
66
دقت پاس ٪
79
9
سانتر
11
4
کرنر
2
1
آفساید
0
3
کارت زرد
1
29
دوئل موفق
28
12
نبرد هوایی موفق
10
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11