فوتبــال 11

شنبه، 17 دی 1401 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
42
6.74
نمره
6.83
17
شوت
4
4
شوت در چارچوب
1
10
شوت خارج چارچوب
2
3
شوت بلاک شده
1
11
شوت داخل محوطه
4
6
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
0
مهار دروازه بان
2
498
تعداد پاس
378
409
پاس صحیح
275
82
دقت پاس ٪
73
19
سانتر
10
3
کرنر
2
8
خطا
13
1
آفساید
1
2
کارت زرد
5
48
دوئل موفق
51
13
نبرد هوایی موفق
18
53
مالکیت ٪
47
9
شوت
1
2
شوت در چارچوب
0
5
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
1
6
شوت داخل محوطه
1
3
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
216
تعداد پاس
202
165
پاس صحیح
147
76
دقت پاس ٪
73
12
سانتر
3
2
کرنر
0
1
آفساید
1
2
کارت زرد
3
21
دوئل موفق
23
5
نبرد هوایی موفق
10
62
مالکیت ٪
38
8
شوت
3
2
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
0
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
0
مهار دروازه بان
1
282
تعداد پاس
176
244
پاس صحیح
128
87
دقت پاس ٪
73
7
سانتر
7
1
کرنر
2
0
کارت زرد
2
27
دوئل موفق
28
8
نبرد هوایی موفق
8
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11