فوتبــال 11

چهارشنبه، 09 آذر 1401 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازی
73
مالکیت ٪
27
26
شوت
5
4
شوت در چارچوب
2
12
شوت خارج چارچوب
1
10
شوت بلاک شده
2
15
شوت داخل محوطه
4
11
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
4
525
تعداد پاس
193
440
پاس صحیح
104
84
دقت پاس ٪
54
37
سانتر
12
15
کرنر
4
7
خطا
22
1
کارت زرد
3
55
دوئل موفق
55
13
نبرد هوایی موفق
25
72
مالکیت ٪
28
10
شوت
2
1
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
0
4
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
2
5
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
250
تعداد پاس
95
204
پاس صحیح
56
82
دقت پاس ٪
59
17
سانتر
7
6
کرنر
2
0
کارت زرد
1
29
دوئل موفق
25
9
نبرد هوایی موفق
12
74
مالکیت ٪
26
16
شوت
3
3
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
1
6
شوت بلاک شده
1
10
شوت داخل محوطه
2
6
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
275
تعداد پاس
98
236
پاس صحیح
48
86
دقت پاس ٪
49
20
سانتر
5
9
کرنر
2
1
کارت زرد
2
26
دوئل موفق
30
4
نبرد هوایی موفق
13
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11