فوتبــال 11

شنبه، 05 آذر 1401 ساعت ۱۸:۴۵
 
آمار بازی
45
مالکیت ٪
55
10
شوت
13
3
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
7
3
شوت بلاک شده
4
4
شوت داخل محوطه
8
6
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
3
379
تعداد پاس
476
299
پاس صحیح
375
79
دقت پاس ٪
79
19
سانتر
20
5
کرنر
5
10
خطا
19
1
آفساید
2
1
کارت زرد
5
56
دوئل موفق
39
14
نبرد هوایی موفق
11
50
مالکیت ٪
50
5
شوت
5
1
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
2
3
شوت بلاک شده
1
2
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
225
تعداد پاس
231
189
پاس صحیح
184
84
دقت پاس ٪
80
13
سانتر
8
3
کرنر
3
1
آفساید
1
0
کارت زرد
3
31
دوئل موفق
17
8
نبرد هوایی موفق
6
38
مالکیت ٪
62
5
شوت
8
2
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
5
0
شوت بلاک شده
3
2
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
3
0
مهار دروازه بان
2
154
تعداد پاس
245
110
پاس صحیح
191
71
دقت پاس ٪
78
6
سانتر
12
2
کرنر
2
0
آفساید
1
1
کارت زرد
2
25
دوئل موفق
22
6
نبرد هوایی موفق
5
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11