فوتبــال 11

دوشنبه، 11 مهر 1401 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازی
72
مالکیت ٪
28
6.73
نمره
6.46
15
شوت
6
6
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
1
8
شوت داخل محوطه
4
7
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
4
535
تعداد پاس
218
455
پاس صحیح
137
85
دقت پاس ٪
63
39
سانتر
9
13
کرنر
3
25
پرتاب اوت
27
5
خطا
19
2
آفساید
0
1
کارت زرد
8
56
دوئل موفق
40
11
نبرد هوایی موفق
8
71
مالکیت ٪
29
7
شوت
2
2
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
1
240
تعداد پاس
107
200
پاس صحیح
65
83
دقت پاس ٪
61
18
سانتر
2
7
کرنر
1
2
آفساید
0
1
کارت زرد
1
27
دوئل موفق
13
6
نبرد هوایی موفق
3
73
مالکیت ٪
27
8
شوت
4
4
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
3
5
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
3
295
تعداد پاس
111
255
پاس صحیح
72
86
دقت پاس ٪
65
21
سانتر
7
6
کرنر
2
0
کارت زرد
7
29
دوئل موفق
27
5
نبرد هوایی موفق
5
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11