فوتبــال 11

جمعه، 26 اسفند 1401 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازی
59
مالکیت ٪
41
6.69
نمره
6.84
21
شوت
8
9
شوت در چارچوب
3
9
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
1
10
شوت داخل محوطه
7
11
شوت خارج محوطه
1
8
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
6
535
تعداد پاس
370
455
پاس صحیح
273
85
دقت پاس ٪
74
13
سانتر
19
6
کرنر
5
15
پرتاب اوت
17
9
خطا
12
4
آفساید
0
1
کارت زرد
1
41
دوئل موفق
61
12
نبرد هوایی موفق
26
58
مالکیت ٪
42
8
شوت
3
2
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
2
2
شوت خارج محوطه
1
5
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
2
263
تعداد پاس
189
225
پاس صحیح
141
86
دقت پاس ٪
75
12
سانتر
11
4
کرنر
4
1
آفساید
0
20
دوئل موفق
27
4
نبرد هوایی موفق
11
59
مالکیت ٪
41
13
شوت
5
7
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
5
9
شوت خارج محوطه
0
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
4
272
تعداد پاس
181
230
پاس صحیح
132
85
دقت پاس ٪
73
1
سانتر
8
2
کرنر
1
3
آفساید
0
1
کارت زرد
1
21
دوئل موفق
34
8
نبرد هوایی موفق
15
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11