فوتبــال 11

شنبه، 07 آبان 1401 ساعت ۱۹:۳۰
 
 
آمار و ارقام
ناپرداک در 7 بازی از 8 بازی قبلی خارج از خانه خود در سوپر لیگ شکست خورده است.
وژدوواچ در 20 بازی از 21 بازی قبلی خود مقابل ناپرداک شکست نخورده است.
وژدوواچ در 5 بازی از 6 بازی قبلی خانگی خود مقابل ناپرداک موفق به کلین شیت شده است.
وژدوواچ در 5 بازی از 7 بازی قبلی خانگی خود مقابل ناپرداک در هر دو نیمه پیروز شده است.
وژدوواچ در 3 بازی قبلی خود در سوپر لیگ موفق به گلزنی نشده است.
در 3 بازی قبلی ناپرداک در سوپر لیگ کمتر از 2.5 گل زده شده است.
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11