فوتبــال 11

دوشنبه، 14 شهریور 1401 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار و ارقام
در 7 بازی قبلی ملادوست مقابل Javor Ivanjica بیش از 2.5 گل زده شده است.
در 4 بازی قبلی خانگی ملادوست در سوپر لیگ بیش از 2.5 گل زده شده است.
Javor Ivanjica در 3 بازی قبلی خود در سوپر لیگ شکست خورده است.
ملادوست در 4 بازی قبلی خانگی خود مقابل Javor Ivanjica حداقل 2 گل زده است.
ملادوست در 4 بازی قبلی خانگی خود در سوپر لیگ حداقل 2 گل خورده است.
در 3 بازی قبلی خارج از خانه Javor Ivanjica در سوپر لیگ بیش از 2.5 گل زده شده است.
ملادوست در 7 بازی قبلی خانگی خود مقابل Javor Ivanjica شکست نخورده است.
Javor Ivanjica در 3 بازی قبلی خارج از خانه خود در سوپر لیگ حداقل 2 گل خورده است.
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11