فوتبــال 11

پنجشنبه، 18 فروردین 1401 ساعت ۰۵:۰۰
 
آمار بازی
47
مالکیت ٪
53
12
شوت
15
3
شوت در چارچوب
5
6
شوت خارج چارچوب
7
3
شوت بلاک شده
3
8
شوت داخل محوطه
11
4
شوت خارج محوطه
4
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
2
مهار دروازه بان
2
427
تعداد پاس
496
341
پاس صحیح
412
80
دقت پاس ٪
83
29
سانتر
16
8
کرنر
7
14
خطا
10
2
آفساید
1
4
کارت زرد
2
48
دوئل موفق
60
13
نبرد هوایی موفق
12
43
مالکیت ٪
57
5
شوت
10
1
شوت در چارچوب
3
2
شوت خارج چارچوب
5
2
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
7
1
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
1
197
تعداد پاس
277
155
پاس صحیح
235
79
دقت پاس ٪
85
11
سانتر
7
4
کرنر
4
0
آفساید
1
2
کارت زرد
1
15
دوئل موفق
30
2
نبرد هوایی موفق
4
52
مالکیت ٪
48
7
شوت
5
2
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
230
تعداد پاس
219
186
پاس صحیح
177
81
دقت پاس ٪
81
18
سانتر
9
4
کرنر
3
2
آفساید
0
2
کارت زرد
1
33
دوئل موفق
30
11
نبرد هوایی موفق
8
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11