فوتبــال 11

دوشنبه، 25 بهمن 1400 ساعت ۰۰:۳۰
 
 
جدول
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
5
2
1
14:6
17
2
8
3
3
2
10:9
12
3
8
1
4
3
8:10
7
4
8
1
2
5
4:9
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
10:2
10
2
4
2
2
0
4:2
8
3
4
1
2
1
6:6
5
4
4
0
2
2
3:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
4:4
7
2
4
1
1
2
6:7
4
3
4
1
0
3
1:3
3
4
4
0
2
2
2:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
3
2
3
8:10
11
2
8
3
1
4
11:13
10
3
8
2
3
3
6:7
9
4
8
2
2
4
10:17
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
6:3
10
2
4
2
2
0
3:1
8
3
4
2
0
2
3:6
6
4
4
1
1
2
7:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
1
2
1
5:4
5
2
4
1
1
2
3:8
4
3
4
0
1
3
3:6
1
4
4
0
0
4
5:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
3
5
0
9:4
14
2
8
4
1
3
10:5
13
3
8
4
1
3
8:9
13
4
8
3
2
3
9:8
11
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
6:2
10
2
4
3
0
1
8:3
9
3
4
2
2
0
4:2
8
4
4
2
0
2
3:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
1
3
0
5:2
6
2
4
1
2
1
6:6
5
3
4
1
1
2
2:2
4
4
4
1
0
3
2:7
3
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11